تبلیغات
همایون مستان - جام می
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

جام می

شنبه 31 تیر 1391 09:05 ق.ظ

نویسنده : پیمان

چون نیست حقیقت و یقین اندر دست


نتوان به گمان تمامی عمر نشست


آن به ننهیم جام می را از دست


نوشیم وشویم خوش نه هشیار و نه مست


                                                           خیام

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 31 تیر 1391 09:10 ق.ظ